Bibliografie

Augusti, A. and Saccardo, F., Ca’ d’Oro. La Galleria Giorgio Franchetti, Milan: Electa, 2002 (met name ‘Le ceramiche’ op p. 146-163).

Baart, J., ‘Italian pottery from the Netherlands and Belgium,’ in: Italian renaissance pottery; papers written in association with a colloquium at the British Museum, Londen 1991, pp. 232-240.

Bartels, M.H., Steden in scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900), Zwolle/Amersfoort, 1999.

Brant, Sebastian, Het Narrenschip, vertaald uit het Duits en toegelicht door dr. E. Vandervoort, Budel, Uitgeverij Damon, 2007.

Cardozo, Sidney B en Masaaki Hirano, Uncommon Clay. The Life and Pottery of Rosanjin, Kodansha International, Tokyo-New York-London, 1987.

Dunning, G. C., ‘Medieval pottery and stone mortars imported to Aardenburg from England and France,’ Mededelingen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, vol. 15/16 (1955/1956), pp. 199-210.

Eramus, D., Etiquette, (vertaling door J. de Landstheer en J. van Houdt), Amsterdam 2001.

Erftemeyer, J. en Ruempol, A.P.E., ‘Gebruiksvoorwerpen en citaten,’ Huisraad van een molenaarsweduwe, Rotterdam 1986

Evison, V, Hodges, H., Hurst, J., Medieval Pottery from excavations: studies presented to Gerald Clough Dunning, with a bibliography of his works, London 1974.

Gaba-van Dongen, A.G.A., “Instrumenten van beschaving. Tafelgerei en tafelmanieren volgens Erasmus”, in: Erasmus in beeld, tentoonstellingscatalogus Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2008, p. 265-276.

Gangelen, H. van, ‘Tot lering en vermaak: een moralistische narren-voorstelling op een Bossche voetschaal van sgraffito-aardewerk uit ca. 1500’, in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek, afl. 135, p. 19-22.

Gangelen, H. van, ‘Een laat-middeleeuwse melkteil van sgraffito-aardewerk met een moraliserende narrenvoorstelling,’ in: Antiek, 24 (9), 1990, p. 523-529.

Gangelen, H. van, ‘Een laat-middeleeuws sgraffito-bord met een moraliserende molenvoorstelling,’ Antiek 24, 1990, p. 552-555.

Gangelen, H. van, ‘Het Jeruzalemkruis als decoratiemotief op laat-middeleeuws sgraffito-aardewerk,’ Mededelingenblad van de vrienden van de ceramiek, 1990, afl. 139, p. 4-9.

Gangelen, H. van, ‘Vleyschelike ghenoechte ende quade begheerten. Een laat-middeleeuws molenbord nader bekeken,’ Mededelingenblad van de vrienden van de ceramiek, 1991, afl. 141, pp. 5-13, 31.

Gangelen, H. van, ‘Een laat-middeleeuws bord van sgraffito-aardewerk uit de omgeving van Neede, in: Old Nee: orgaan van de Historische Kring Neede, p. 16-19.

Gangelen, H. Van, ‘Hanen op Hollands volksaardewerk’, in: Antiek, jrg. 29, no. 10 1995, p. 23-30.

Gangelen, H. Van, ‘Een fragment van laat-middeleeuws sgraffito-aardewerk met een moralistische trommel en fluit-decoratie’, in: Westerheem, Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland, 1991, p. 63-66.

Gangelen, H. van, en S. Ostkamp: “Parallels between Hieronymus Bosch’s imagery and decorated material culture from the periode between ca 1450 and 1525,” in: J. Koldeweij, B. Vermet & B. van Kooij (eds.), Hieronymus Bosch. New insights into his life and work, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, 2001, p. 153-170.

Gangelen, H. van, Venhuis, J., Hoorn des overvloeds; de bloeiperiode van het Noord-Hollands slibaardewerk (ca. 1580-ca. 1650), Oosthuizen en Wormerveer, Stichting Noord-Hollands Slibaardewerk, 2007.

Garthoff-Zwaan, M. en A.P.E. Ruempol, Communicerende vaten: beeldtaal van slibversieringop laat-middeleeuws aardewerk in de Nederlanden, tentoonstellingscatalogus Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 1988.

Hodges, H., ‘The medieval potter; artisan or artist? ’ Medieval pottery from excavations; studies presented to Gerald Clough Dunning, with a bibliography of his works, Londen 1974, pp. 33-40.

Hurst, John G., David S. Neal, H.J.E. van Beuningen, Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650, Rotterdam Papers VI, Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp, Rotterdam, 1986

Hurst, J. G., ‘Italian pottery imported into Britain and Ireland,’ Italian renaissance pottery; papers written in association with a colloquium at the British Museum, Londen 1991, pp. 212-231.

Janssen, H.L., ‘Het middeleeuwse aardewerk: ca. 1200 - ca. 1550’, Van bos tot stad: opgravingen in ‘s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch 1983.

Janssen, H.L., Thelen A.A.J., Tekens van leven, ’s-Hertogenbosch 2007.

Kicken, D., Koldeweij, A., Beuningen, H. Van, Gevonden voorwerpen: opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen, Rotterdam 2000.

Kleyn, J. de, ‘Over aardewerk met sgraffito of slib-krasversiering en aanverwante
technieken,’ overdruk uit: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, 1963, p. ...

Lunsingh Scheurleer, D.F., ‘Byzantijnse ceramiek’, in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek, 116 (4), 1984, p. 30-40.

Maclehose, L. (ed.), Vasari on technique; being the introduction to the three arts of design, architecture, sculpture and painting, prefixed to the lives of the most excellent painters, sculptors and architects, New York 1960.

Magnani, R., Munarini, M.(red.), La ceramica graffita del Rinascimento tra Po, Adige e Oglio: Palazzo Ducale, Ferrara 1998.

Nijhof, E., en H.L. Janssen, “Tekens voor Heiligen. Symbolen voor de heilige Catharina, Barbara en Agatha in ’s-Hertogenbosch in de eerste helft van de zestiende eeuw”, in: D. Kicken, A.M. Koldeweij & J.R. ter Molen (eds.), Gevonden voorwerpen. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen, Rotterdam (Rotterdam Papers 11), 2000, p. 257-281

Ostkamp, S., “Tortelduiven en vlammende harten. Huwelijkssymbolen op zilver en aardewerk uit Alkmaar”, in: P. Bitter et al. (eds.), De verborgen stad. 750 jaar Alkmaar onder de grond, Alkmaar (tevens themanummer Vormen uit Vuur 186/187), 2004, p. 112-155.

Ostkamp, S., “Symbolen van huwelijk en familie op de materiële cultuur van de hoogste adel (ca. 1400-1525)”, in: P.J. Woltering, W.J.H. Verwers & G.H. Scheepstra (eds.), Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij voor zijn 65e verjaardag, Amersfoort/Hilversum, 2002, p. 305-337

Renaud, J.G.N., “Laat-middeleeuws aardewerk met ornament in sgrafitto”, in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, nr. 9, ’s-Gravenhage, 1960, p. 225-237

Reggi, G. L. (red.), La ceramica graffita in Emilia-Romagna dal secolo XIV al secolo XIX; Catalogo della mostra, Modena, 1971.

Ripa, C., Iconologia of uytbeeldinghen des Verstants, Amsterdam, 1644.

Ripa, C., Het groot natuur- en zedenkundig werelttoneel of woordenboek, Delft 1743.

Ruempol, A.P.E. en A.G.A. van Dongen, Pre-industriële Gebruiksvoorwerpen 1150-1800, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 1991.

Singer, C., A history of technology: The Mediterranean civilization and the Middle Ages: c. 700 B.C to c. A.D. 1500, Oxford 1956.

Slootmans, C., Tussen hete vuren, deel I; Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom, Tilburg 1970.

Soustiel, Jean, La Céramique Islamique. Le Guide du Connaisseur, Office du Livre, Fribourg (Suisse), 1985.

[verschijnt binnenkort / soon to be published] Speelberg, Femke en Jacoline Zilverschoon, ‘De zot in de spiegel. Een verkenning van de beeldtaal op Nederlands sgraffito-aardewerk’, in: Madoc (3), 2008.

Sprenkels-Liebrand, R., ‘Gennep als pottenbakkerscentrum opnieuw in de aandacht,’ Antiek, vol. 24 (1989-1990), pp. 381-389.

Trimpe Burger, J.A., Aardenburgse pottenbakkerswaar, in: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, No. 73/74, 1974, p. 2-12.

Vandenbroeck, P., Beeld van de andere, vertoog over hetzelf. Over wilden en narren, boeren en bedelaars. Tentoonstellingscatalogus Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1987.

Vignau Wilberg-Schuurman, T., Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500, Leiden, 1983.

Vroom, J., After Antiquity; ceramics and society in the Aegean from the 7th to the 20th century a.c. A case study from Beoetia, Central Greece, Leiden, Archeological Studies, Rijksuniversiteit Leiden, 2003.

Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the Aegean. An Introduction and Field Guide, Utrecht: Parnassus Press, 2005.

Watson, O. Ceramics from Islamic Lands, London: Thames & Hudson, 2004.